Revolta Barcelona

 

Revolta Barcelona proposa la gestió descentralitzada dels residus orgànics municipals amb el suport tecnològic d’un aparell electromecànic de compostatge, anomenat Revolta, i amb la participació de la ciutadania.

 

El projecte s’ha implantat a diversos llocs de la ciutat, bàsicament escoles i restaurants (Escoles Provençals, Nabí, Nou Patufet, Pia Balmes, Restaurant Germans Torres, etc.) i actualment funciona a 4 punts: L’Escola Nou Patufet, al barri de Gràcia; L’Escola Els Llorers, a l’Eixample; els Jardins de Paula Montal a l’Eixample i l’Hort de la Coberta verda del Mercat de la Vall d’Hebrón.

 

El projecte inclou la participació d’un agricultor de proximitat (Maresme), qui s’emporta el precompost generat als punts de la xarxa per acabar de fer la maduració a la seva finca i aplicar el compost resultant com a fertilitzant per als seus camps.

 

Els objectius principals del projecte són millorar la qualitat dels residus orgànics a través de la seva gestió descentralitzada i participativa, esdevenir un recurs educatiu per als centres participants a través d’una proposta pedagògica ad hoc, i fomentar la consciència ambiental mitjançant accions d’aprenentatge i servei sobre el barri i les famílies.

 

Jardins Paula Montal

Nova Esquerra de l’Eixample

(Projecte gestionat per l’Associació Germanetes Jardins d’Emma)

Escola Els Llorers

Nova Esquerra de l’Eixample

El projecte Revolta Barcelona està cofinançat per l’Ajuntament de
Barcelona.

Llimes_reduides-01_RGB