És rendible la inversió en la màquina?

Sí. La gestió descentralitzada  de residus  suposa un estalvi ambiental enorme, respecte a la centralitzada, i el cost econòmic és el mateix o fins i tot menor. En situacions en què les distàncies que han de recórrer els camions de la brossa són molt grans, la gestió descentralitzada pot costar menys de la meitat.

Pel que fa a la rendibilitat ambiental, l’ús de la màquina redueix la petjada de carboni i l’emissió de CO² provinent tant de la combustió del residu a la planta,  com dels camions necessaris per al transport. Si tenim en compte que  habitualment la recollida de residu orgànic és diària, la màquina de precompostatge ofereix la possibilitat de recollir el residu un cop al mes, amb l’estalvi ambiental i econòmic que això suposa.

A més, l’aposta per a la gestió descentralitzada de residus genera beneficis indirectes però molt rellevants com és la promoció de l’agricultura de proximitat  a través de l’oferta de compost  ( a baix cost/ gratuït) per als agricultors.

Quins residus es poden utilitzar?

Tots els residus orgànics de la cuina, inclòs les restes de carn i peix, amb l’excepció d’ossos molt grossos.

Fa males olors?

No. La màquina incorpora una població de microorganismes termòfils que descomposen la matèria orgànica i un biofiltre que eviten les olors desagradables.

És higiènic el procés?

Sí. El cicle d’higienització de la màquina compleix la normativa de sanitat i permet eliminar possibles patògens.

Ens poseu en contacte amb agricultors de proximitat per engegar el projecte?

Sí. Des de Tarpuna ens oferim a buscar agricultors de proximitat que vulguin participar en el projecte i facilitem la connexió entre ells i el productor de residus.

Tenim un hort propi o proper en disposició de col·laborar. És suficient per articular el projecte?

Sí, si disposeu de la quantitat adient  (mínima) de residus.  En cas que no sigui així,  us podem donar un cop de mà per a buscar algun proveïdor de residus que us pugui abastir.

M'expliqueu bé això de que la màquina genera precompost i no pas compost?

El producte que surt de la màquina té aspecte de compost per què és de color fosc i amb aspecte de terra de bosc però en realitat la matèria orgànica encara no està preparada per a ser adob. Podríem dir que encara li fa falta madurar una mica més. Quan, un cop acabat el procés de la màquina, aquesta matèria  s’introdueix dins una pila de compostatge (contenidor petit pensant per a contenir residu) , el compost es re-activa, reprenent el procés de maduració que havia quedat interromput (estabilitzat) amb l’ús de la màquina. Aquest procés de precompostatge permet flexibilitat respecte a la recollida del residu que surt de la màquina, ja que un cop ha estat tractat  pot aguantar perfectament dos mesos fins que el pagès se l’endugui a la seva finca i acabi el procés de maduració.

Puc utilitzar el precompost generat per la màquina com a adob orgànic?

No. Si utilitzes el precompost que surt directament de la màquina per a fertilitzar els camps estàs posant en risc la qualitat del sòl, perquè el contingut de nutrients del precompost és molt elevat i pots sobrecarregar la terra. Es preferible madurar-lo a les piles de precompostatge abans d’aplicar-ho.

Quin consum d’electricitat té la màquina?

La màquina té una potència màxima de 1,5 Kw, com un assecador de cabells, però no funciona de forma contínua. El consum depèn de la bona gestió que es faci de la màquina però, com a promig és de 0,3Kwh per Kg de residu.

La petjada ecològica del sistema, és positiva?

Sí. Si s’utilitza electricitat, el nivell d’impacte ambiental d’aquest consum és molt menor que  l’impacte de l’emissió de CO2 generat pel transport centralitzat. Si a més, utilitzem plaques solars, la millora ja és excel.lent.

Quant costa la màquina i quines opcions de compra/contractació oferiu?

La màquina que gestiona 35-40 Kg diaris de residus costa al voltant de 12.000 euros. Tarpuna ofereix la possibilitat d’abonar-la en terminis o de llogar-la, per poder facilitar-ne l’adquisició.